Cách gắn google map vào website

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách gắn google map vào website:

Bước 1: bạn chèn đọan code sau đây vào trước thẻ </header>
<script type=”text/javascript” src=”http://www.google.com/jsapi?key=abcdef“></script>
<script type=”text/javascript”>
google.load(“maps”, “2″,{“other_params”:”sensor=true”});
function initialize() {
var map = new google.maps.Map2(document.getElementById(“map”));
map.setCenter(new google.maps.LatLng(10.798571947792535, 106.66366338729858), 15);
map.openInfoWindow(map.getCenter(), document.createTextNode(“407 Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q.Tân Bình, TPHCM“));
}
google.setOnLoadCallback(initialize);
</script>
Bước 2: bạn chèn đoạn code sau vào vị trí muốn hiển thị bản đồ
<div id=”map” style=”height:500px; width:500px”></div>
Bước 3: bạn chạy thử, xem bản đồ có hiện lên không? Nếu có tiếp tục qua bước 4, còn không kiểm tra lại 2 bước trên.
Bước 4: hiệu chỉnh bản đồ
- Mỗi bản đồ sẽ có một key (chính là chữ abcdef ) tương ứng cho một website, do đó bạn cần phải thay đổi key khác cho website của mình.
Nếu chạy thử trên localhost thì không cần đổi key.
Bạn vào link sau để tạo key mới: https://code.google.com/apis/console- 10.798571947792535, 106.66366338729858 chính là tọa độ của vị trí bạn muốn hiển thị, số 15 kế bên là độ zoom. Để xác định tọa độ của nơi bạn ở, bạn vào link sau: http://anymap.org/GmapImage2TileGenerator/; kế tiếp chỉnh sang chế độ Map (góc trên bên phải); sau đó bạn sử dụng chức năng zoom in, zoom out, và dùng chuột để kéo bạn độ đến vị trí bạn đang ở; sau khi đã zoom đến vị trí cần tìm, bạn double click vào vị trí đó (một cái thôi) ;  tiếp theo bạn kéo chuột xuống , 2 ô Center Latitude of the MapCenter Longitude of the Map chứa tọa độ của vị trí mà bạn vừa click vào
- 407 Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q.Tân Bình, TPHCM, bạn hãy thay đổi thành thông tin của bạn
Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét