Upload dữ liệu lên host

Chúng tôi đã hướng dẫn các  bạn đăng ký host freetạo cơ sở dữ liệu trên host, bây giờ chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách để upload dữ liệu lên host:

Bước 1: Bạn sử  dụng phần mềm total commander để thực hiện việc upload dữ liệu (có thể sử dụng phần mềm khác đều được). Hai của sổ của phần mềm sẽ hiện lên, bên trái là dữ liệu dưới máy của bạn, bạn chọn của sổ bên phải sau đó vào Net\FTP connect…

Bước 2: Chọn New connection

Bước 3: Nhập thông số FTP mà byethost đã cung cấp cho bạn trong mail thứ hai. Thông tin của mail Tôi như  sau :

FTP Server :            ftp.byethost13.com
FTP Login :            b13_7395993
FTP Password :          123456

Phần session bạn nhập gì cũng được, phần này dùng để gợi nhớ cho host của bạn. Sau đó nhấn OK

Bước 4: Cửa sổ Connect to ftp server hiện ra, bạn chọn vào tên nào bạn muốn kết nối, sau đó nhấn Connect

Bước 5: Của sổ bên phải của màn hình Total Commander là của sổ trên host của bạn

Bước 6: Ở của sổ bên trái(ở máy của bạn) , chọn file/forder muốn upload lên host, nhấn F5 để upload.

Giả sử , Tôi muốn upload file bai2_5.php và forder hinh_sua lên host. File bai2_5.php có chức năng hiển thị danh sách các sản phẩm sữa.  Trước khi upload  bai2_5.php, tôi sẽ mở file này ra để chỉnh sử a các thông số sau:

$db = mysql_connect(“sql204.byethost13.com”,”b13_7395993″,”123456″); // MySQL Server,MySQL Username,MySQL Password
if(!$db)
{
echo “Không thể kết nối CSDL”;
exit();
}

$sl_db = mysql_select_db(“b13_7395993_laptrinhwebphp“); //MySQL Database Name
if(!$sl_db)
{
die(“Không chọn được CSDL”);
}

Đó là các thông số mà byethost cung cấp cho bạn trong mail thứ hai, các thông số của mail Tôi như  sau :

MySQL Database Name:    MUST CREATE IN CPANEL
MySQL Username :        b13_7395993
MySQL Password :        123456
MySQL Server:          SEE THE CPANEL

Thông số

  • MySQL Database Name là tên cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo (xem thêm bài Tạo cơ sở dữ liệu trên host),
  • MySQL Server : bạn đăng nhập vào cpanel http://cpanel.byethost13.com sẽ thấy(dòng được tô màu trắng)

Bước 7: Lưu  bai2_5.php và nhấn F5 để upload lên host. Bạn vào URL mà byethost cung cấp cho bạn(mail thứ hai) để xem kết quả. URL của tôi như  sau:

Your URL:              http://laptrinhwebphp.byethost13.com or http://www.laptrinhwebphp.byethost13.com

Và đây là thành quả:

Chúc bạn thành công

Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét