Giới thiệu về PHP5

PHP scripts được thực thi trên server.

Bạn nên biết gì trước khi tìm hiểu về PHP 5

Trước khi tìm hiểu bạn nên có kiến thức căn bạn về:
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

PHP là gi

 • PHP là cum chữ viết tắt cho "PHP: Hypertext Preprocessor"
 • PHP là ngôn ngữ mã nguồn mỡ được sự dụng rộng rãi
 • PHP được thực thi trên server
 • PHP có thể dùng và download miễn phí
PHP là 1 ngôn ngữ phổ biến và đáng kinh ngạc! Nó đủ mạnh để dùng trong core của Mã Nguồn Mở Wordpress - 1 mã nguồn dạng blog lớn nhất Nó đủ mạnh để chạy mạng xã hội lớn nhất thể giới (Facebook)! Nó đủ dễ để trở thành ngôn ngữ server side đầu tiên cho người bắt đầu!

File PHP là gì

 • Các file PHP có thể chứa text, HTML, CSS, JavaScript và code PHP
 • Code PHP được xử lý trên server, và kết quả được trả về trình duyệt dạng HTML thuần
 • Các file PHP có phần đuôi mở rộng là ".php"

PHP có thể làm những gì

 • PHP có thể tạo nội dụng động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, delete, và đóng file trên server
 • PHP có thể thu thập data dạng form
 • PHP có thể gửi và nhận cookies
 • PHP có thể thêm, xóa, chỉnh sửa dữ liệu trong database
 • PHP có thể được dùng để điều khiển truy cập của user
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu
Với PHP bạn sẽ không bị giới hạn để xuất HTML. Bạn có thể xuất hình ảnh, PDF files, thập chí cả Flash. Bạn cũng có thể xuất bất kỳ text nào, chẳng hạn như XHTML, và XML

Tại sao nên chọn PHP

 • PHP chạy trên nhiều nên tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc.)
 • PHP tương thích với hầu hết các server được dùng hiện nay (Apache, IIS, etc.)
 • PHP hỗ trợ nhiều loại database
 • PHP hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể download nó từ nguồn PHP chính thức www.php.net
 • PHP dễ học và chạy hiệu quả trên server side
Share on Google Plus

0 nhận xét :

Đăng nhận xét